ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ
49080 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ: 26610 75787
Φαξ: 26610 76101

info@nyssos.gr

www.nyssos.gr