ΚΑΡΑΧΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΠΑΠΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΕ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΣΤΑΪΚΟΥ 1

32200 ΘΗΒΑ

Τηλ: 22620 23083

Φαξ: 22620 26166

art.margarita1@gmail.com