ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ 2

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ: 24610 41693

Φαξ: 24610 33976

chambers@otenet.gr

www.evekozani.gr